Izsludinām iepirkumu par “Kondensatoru un elektrofiltru izbūve katlumājā Aizkraukle”

Iepirkuma priekšmets:  Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana “Kondensatoru un elektrofiltru izbūve katlumājā Aizkraukle”

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2024. gada 31. maijam plkst. 12:00 iesūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz e-pastu: info@seceskoks.lv.

Piegādes vieta: SIA “SECES KOKS” katlumāja Rūpniecības iela 12, Aizkraukle, LV-5101.

Visa informācija par iepirkumu ir pieejama šeit – Nolikums

Atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem – Atbildes uz jautājumiem