Par Seces koks

Seces koks katlumājas projekts

2014. gada sākumā SIA Seces koks uzvarēja konkursā par siltuma piegādi Aizkrauklei, ar mērķi samazināt apkures tarifus pilsētai un mazināt atkarību no Krievijas gāzes.

SIA Seces koks ir spējis veiksmīgi attīstīt un realizēt jaunās siltumenerģijas ražošanas projektu – 2015. gada pavasarī sāka darbu jaunā SIA Seces koks katlu māja, ar modernu un efektīvu apkures sistēmu, turklāt videi draudzīgā veidā, par siltumenerģijas avotu izmantojot vietējo kurināmo – atjaunojamo biomasu jeb šķeldu.

Jaunā katlu māja dod iespēju pašvaldībai iepirkt lētu siltumu, pazeminot siltuma tarifus Aizkraukles iedzīvotājiem. Zemāki tarifi siltumenerģijai – tas ir būtiskākais projekta ieguvums. Arī jaunas darba vietas un laba, tīra, pasaules klases katlumāja.

Kurināmais – šķelda tiek iepirkta no tuvējās apkārtnes. Tas nozīmē darbaspēka pieprasījuma palielināšanos, kā arī veicina mežu izstrādes atlikumu lietderīgu izmantošanu  papildu ienākumus zemniekiem no krūmu pārdošanas.

Jaunās katlu mājas saražotais siltums tiek nogādāts SIA Aizkraukles siltums, kas to tālāk nogādā līdz iedzīvotāju dzīvokļiem.

Seces koks katlu māja atrodas netālu no SIA Aizkraukles siltuma. Tas nozīmē minimālus enerģijas zudumus sistēmā, līdz ar to  – augstu efektivitāti.   Lai varētu piegādāt siltumenerģiju, Aizkraukles siltumam, tika no jauna izbūvēta 600 metru gara siltumtrase.

33 400

MW/h siltumenerģijas
2019. gadā