SIA “Seces koks” ražotā siltuma cena paliek nemainīga

Kopš 2015. gada viens no lielākajiem siltuma ražošanas uzņēmumiem Aizkraukles pilsētas centralizētajiem tīkliem ir SIA Seces koks.

Līgums ar pašvaldību noslēgts uz piecu gadu periodu, tāpēc cena, par ko pilsēta iegādājas siltumu no SIA Seces koks, nav mainījusies. Rezultātā siltuma tarifs Aizkrauklē pirms Seces koka darbības uzsākšanas 2012. gadā bija 60,30 EUR/MW, 2016. gadā SIA Aizkraukles siltums apstiprināja jaunu tarifu 45,16 EUR/MW.

Šķeldas siltuma cena ir prognozējama

Līdz pat 2015. gadam Aizkrauklē centralizēto siltumapgādi nodrošināja pilsētas katlumāja, kurā siltuma ražošanai izmanto dabasgāzi. Galvenais iemesls, kāpēc pilsētas pašvaldība meklēja sadarbības partneri siltuma ražošanai, bija gāzes tirgus nesakārtotība un neprognozējamā cena, kas tieši ietekmē gala tarifu patērētājiem. Piesaistot privāto uzņēmumu, ir radīta alternatīva – nu jau trīs gadus siltumu ražo šķeldas katlumājā Seces koks, kā arī papildus tiek izmantota esošā pašvaldības dabasgāzes katlumāja.

Šķeldas katlumājā ir izmantotas mūsdienīgas videi un cilvēkam draudzīgas austriešu tehnoloģijas, kādas uzstāda pat Austrijas kalnu kūrortos, kur vides jautājumi tiek vērtēti ļoti augstu. Vienlaikus atgādināsim, ka koksne ir vienīgais CO2 neitrāls kurināmā veids; tas ir atjaunojams vietējās izcelsmes kurināmais, un tā cena ir prognozējama. Vietējās izcelsmes kurināmā izmantošana veicina arī tā sagatavošanā iesaistīto uzņēmumu ekonomisko aktivitāti, vienlaikus dodot darbu reģiona iedzīvotājiem, tādējādi veicinot to labklājību.

Uzņēmuma tehniskais direktors Artis Salmiņš skaidro: «Efektīvai siltuma ražošanai ir ļoti svarīga ne tikai tehnoloģija un kurināmais, bet arī regulāra iekārtu apkope, tostarp krāsns tīrīšana. Ik gadu vasarā apmēram uz divām nedēļām katlumājas darbs tiek apturēts – dažas dienas paiet, kamēr krāsns atdziest, lai tajā varētu ieiet cilvēks. Ja nepieciešams, atjaunojam ekspluatācijas laikā radušos bojājumus, iztīrām un atjaunojam nepieciešamās detaļas, lai sadegšanas process būtu efektīvs un iegūtais siltums lielāks.» Savukārt reizi ceturksnī krāsnij tiek veikta regulārā apkope.

Diferencēts kurināmais – drošības garants

SIA Seces koks katlumājas projektētā jauda ir 10 megavati, taču realitātē tā ražo 8 līdz 9 megavatus stundā. Artis Salmiņš skaidro: «Siltuma ražošanas procesu un iegūto siltumu apjomu diktē vairāki faktori, tostarp kurināmās šķeldas kvalitāte, tajā skaitā mitrums. Taču tā nav problēma, bet gan likumsakarība un normāls darba process. Ar mūsu katlumājā saražoto siltumu pietiek visai pilsētai, ja gaisa temperatūra nav zemāka par nulli. Līdzko kļūst vēsāks, tiek ieslēgta pilsētas katlumāja, kurā iztrūkstošo siltumu saražo no dabasgāzes. Ir ļoti svarīgi saglabāt vairākus alternatīvos kurināmā veidus, lai dažādu apstākļu sakritības rezultātā pilsētai siltums tomēr tiktu piegādāts.»

Jāatceras, ka pagājušajā ziemā, kad rudens lietavu dēļ zeme bija izmirkusi un mežā iebraukt nebija iespējams, Latvijas šķeldas tirgū bija novērojams šķeldas deficīts – reizēm tā nebija vispār pieejama, un likumsakarīgi, ka cenas strauji pieauga. Atceroties iepriekšējo sezonu, Salmiņš stāsta: «Strādājam ar diviem šķeldas piegādātājiem – viens no tiem ir vietējais uzņēmums, kurš šķeldu uz katlumāju piegādā tieši no meža – no šķeldas sagatavošanas vietas, bet otra ir Igaunijas kompānija, kura šķeldu uzkrāj savos laukumos un piegādā pēc vajadzības. Tas nenozīmē, ka šķelda tiek vesta no Igaunijas – tā tāpat tiek sagatavota tuvējos mežos, izmantojot vietējo darbaspēku. Piebildīšu, ka Igaunijas kompānija strādā ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs, tostarp Skandināvijā – tā ir pārbaudīts un drošs sadarbības partneris. Abu piegādātāju šķeldas kvalitāte atbilst standartiem un sistemātiski tiek kontrolēta laboratorijā, jo šķeldu iepērkam nevis kubikmetros, bet gan vadoties no siltumspējas koeficienta – tādējādi nepārmaksājot par slapju vai ar zemi sajauktu kurināmo.»

Jāpiebilst, ka kopš līguma slēgšanas ar pašvaldību par fiksētu siltuma piegādes cenu kurināmā izmaksas ir mainījušās – pagājušajā ziemā šķeldas cena vispār uzkāpa debesīs. Neskatoties uz to, Seces koks pilda līguma nosacījumus un siltumu pilsētai piegādā par iepriekšējo cenu.