Lai jums jamaksā mazāk!

Ražojot siltumu no vietējās šķeldas 1 megavats siltumenerģijas izmaksā par 25{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2} lētāk

bg
bg
bg
Par siltuma ražošanu Aizkrauklē

Pārdotā siltumenerģija Aizkraukles Siltumam

2019. gadā Seces koks saražoja 33 400 MW siltumenerģijas, nodrošinot 75-80{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2} no kopējā nepieciešamā siltumenerģijas apjoma Aizkrauklē.

2020. gadā Seces koks ir apņēmies garantēt, ka vienmēr saražos un piegādās siltumenerģiju par  1 EUR/MWh lētāk, nekā tas ir iespējams, siltumenerģiju ražojot no dabasgāzes.

2343,90 Eur

pārmaksāts
par siltumu
aprīlī
{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}5B{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}7B{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22label{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}3A{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}222019.{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}20g.{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}20apr{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}C4{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}ABlis{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}20{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}2C{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22value{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}3A{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}223127{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}7D{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}2C{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}7B{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22label{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}3A{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}222020.{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}20g.{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}20apr{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}C4{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}ABlis{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}2C{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22value{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}3A{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22783{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}7D{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}2C{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}7B{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22label{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}3A{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22Zaud{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}C4{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}93tais{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}20ieguvums{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}2C{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22value{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}3A{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}222343{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}22{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}7D{48af565f4ff1dc07b3476e2a3c526ca2fe92892de1aedafe3f387d978a117bd2}5DMWh

Aprēķini veikti balstoties uz to, ka mēneša vidējā temperatūra, 2019. gada aprīlī 7,8 °C, bet mēneša vidējā temperatūra, 2020. gada aprīlī 5,6 °C

Seces koks

Mūsu piedāvājums